Nieuws

Veranderingen voetzorg bij diabetes mellitus patiënten

Met ingang van 2015 hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes mellitus geregeld is. Zo is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen en vervult de podotherapeut een coördinerende rol in de voetengezondheidszorg. Lees hier meer over alle ontwikkelingen.

 

Locatiezoeker

Uw voeten, onze zorg