Disclaimer

Innofeet (Kamer van Koophandel: 56193734), verleent u hierbij toegang tot www.innofeet.nl
Innofeet besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de Innofeet-website. Desondanks kunnen onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde informatie  voorkomen. Innofeet wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie van de Innofeet-website. Innofeet behoudt zich het recht om de inhoud van de informatie op de website aan te passen.

 

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Innofeet. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Innofeet, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals
afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

 

Overig

Deze disclaimer kan te allen tijde wijzigen.