Er zijn vier zorgprofielen (1 t/m 4), waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op een wond. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van uw huisarts, internist of specialist ouderenzorg. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt hoeveel behandelingen u nodig heeft en of de zorg vergoed wordt door de zorgverzekeraar. 

Zorgprofiel 0 

Bij zorgprofiel 0 is de kans op het krijgen van wonden niet verhoogd. Toch is het verstandig om een medisch pedicure te bezoeken. Soms wordt dit vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In de meeste  
gevallen betaalt u zelf de kosten.  

Zorgprofiel 1 

Bij zorgprofiel 1 krijgt u een doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut doet een jaarlijks onderzoek. Dit onderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Op basis van dit voetonderzoek kan de podotherapeut u doorverwijzen naar een medisch pedicure. Of deze pedicurebehandeling vergoed wordt, hangt af van uw zorgverzekering. Soms zit dit in het aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaalt u de kosten zelf.  

Zorgprofielen 2, 3 en 4 

Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 volgt een doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt een individueel behandelplan voor u op. De podotherapeut kan een deel van de behandeling laten uitvoeren door een medisch pedicure. Controleer of deze pedicure een contract heeft met de podotherapeut. Anders krijgt u de kosten van de behandeling niet vergoed. De medisch noodzakelijke voetzorg bij zorgprofiel 2, 3 en 4 valt binnen de basisverzekering.  

Bekijk hier het overzicht met onze samenwerkende pedicures per plaats.