Een orthopedische voorziening aan confectieschoen is een aanpassing aan uw eigen schoenen. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging zijn of een afwikkeling onder uw schoenen, waardoor uw looppatroon wordt verbeterd. 
 
Onze orthopedisch schoenmaker meet de voorziening aan. De aanmeetafspraak duurt ongeveer 45 minuten. Het maken van de voorziening neemt ongeveer twee weken in beslag, waarna we met u een afleverafspraak inplannen. Na drie weken zien we u nogmaals terug voor een controle afspraak. 

Voor een optimale werking van uw voorziening is het belangrijk dat u beschikt over kwalitatief goede schoenen. Wij geven u hiervoor passend advies.  

Verwijzing/vergoeding 
Deze aanpassing aan uw schoenen dient voorgeschreven te worden door uw medisch specialist, in geval van het eerste paar. Voor een eventueel vervolgpaar heeft u geen verwijzing meer nodig. Onze orthopedisch schoenmaker kan op basis van uw polisvoorwaarden bepalen of u recht heeft op vervolg- of reserveparen. 
De meeste orthopedische voorzieningen worden door uw zorgverzekering vergoed. Controleer uw polisvoorwaarden of u in aanmerking komt voor vergoeding.