Semi orthopedische schoenen zijn fabrieksmatig gemaakt en voorzien van extra volume in de leest. Hierdoor is het voor ons mogelijk om individuele aanpassingen binnen en buiten de schoenen aan te brengen.  
 
Onze orthopedisch schoenmaker meet de voorziening aan. Deze aanmeetafspraak duurt ongeveer 45 minuten. Het bestellen van de schoenen en het maken van de voorziening neemt ongeveer vijf weken in beslag, waarna we met u een afleverafspraak inplannen. Na drie weken zien we u nogmaals terug voor een controle afspraak. 

Verwijzing/vergoeding 
Deze aanpassing aan uw schoenen dient voorgeschreven te worden door uw medisch specialist, in geval van het eerste paar. Voor een eventueel vervolgpaar heeft u geen verwijzing meer nodig. Onze orthopedisch schoenmaker kan op basis van uw polisvoorwaarden bekijken of u recht heeft op vervolg- of reserveparen. 

Dit hulpmiddel wordt deels vergoed door uw zorgverzekeraar exclusief de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en is wettelijk bepaald.  
 
Voor 2024 gelden volgende eigen bijdragen: 
• Volwassenen: € 130,- per paar 
• Kinderen tot 16 jaar: € 65,- per paar