Met ingang van 2015 hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes mellitus geregeld is. Lees hieronder meer over de diverse veranderingen.

 • Zorgprofielen

  De voetzorg is per 1 januari 2015 opgedeeld in zorgprofielen. Waar voorheen de simms classificatie leidend was voor vergoeding vanuit de basisverzekering, is per 1 januari 2015 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen (1 t/m 4), waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op een wond. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van uw behandelend arts, die dit kan laten uitvoeren door bijvoorbeeld een podotherapeut. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt hoeveel behandelingen u nodig heeft en of de geboden zorg vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

 • Vergoedingen

  Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in 2015 in aanmerking te komen voor basisvergoeding van uw voetzorg. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of u een vergoeding ontvangt en zo ja, of  deze vanuit de  basisverzekering of vanuit de eventuele aanvullende verzekering vergoed wordt.

  Patiënten met voorheen Simm’s classificatie 1 kunnen vallen onder zorgprofiel 1 of zorgprofiel 2. De keuze hier tussen heeft te maken met o.a. een verhoogd risico op huidproblemen. Patiënten met voorheen Simm’s classificatie 2 of 3 krijgen vanaf 2015 ook een zorgprofiel. In hun geval kan dit zorgprofiel 2, 3 of 4 zijn.

   

  Vergoeding basisverzekering
  Indien u onder zorgprofiel 2, 3 of 4 valt,  komt u in aanmerking voor een vergoeding van de preventieve voetzorg via uw basisverzekering. U zult dan doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dit plan staat onder andere hoeveel voetzorg u nodig heeft van de podotherapeut  en/of pedicure. U kunt met de podotherapeut bespreken wie uw pedicure is.

   

  Vergoeding aanvullende verzekering
  Voor zorgprofiel 1 is soms een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Het advies is om uw polis goed na te kijken. Als u zelf onvoldoende in staat bent tot verzorging van uw voeten dan blijft een bezoek aan een pedicure met diabetes aantekening erg belangrijk, al is dit vanaf 1 januari 2015 wel voor eigen kosten.

   

  Kosten
  De voetzorg die onder de medisch noodzakelijke zorg valt, wordt rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep gedeclareerd. Uw podotherapeut ontvangt, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding. Van het bedrag dat de podotherapeut vanuit de basisverzekering ontvangt, worden de kosten voor de pedicure betaald voor de medisch noodzakelijke zorg. Hierover ontvangt u zelf geen factuur. Eventuele aanvullende handelingen door de pedicure kunnen wel direct aan u in rekening worden gebracht.

   

 • Podotherapeut coördinerende rol

  Vanaf 1 januari 2015 zal de podotherapeut een coördinerende rol vervullen in de voetengezondheidszorg. Wanneer het zorgprofiel is vastgesteld, zal uw podotherapeut met u een persoonlijk behandelplan voor het hele jaar opstellen. Uw podotherapeut stemt dit plan af met uw huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.

 • Wat betekent deze verandering voor u?

  Heeft u diabetes mellitus en is er in het verleden door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zo genoemde simms classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen onder verantwoordelijkheid van uw behandeld arts. Daarnaast zal er een persoonlijk behandelplan worden opgesteld door uw podotherapeut. De podotherapeut stemt dit plan af met uw huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij. Let er op dat uw pedicure een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft afgesloten. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

 • Samenwerkende pedicures

  Bekijk hier welke pedicures met ons een samenwerking hebben. Deze pedicures kunnen uw voetzorg (die door de verzekering wordt vergoed, afhankelijk van uw zorgprofiel) verzorgen.