Valpreventie is vooral onder de fysiotherapeuten bekend en er worden door heel Nederland verschillende programma’s aangeboden, bijvoorbeeld in de valpreventieweek die ook dit jaar weer traditiegetrouw eind september plaatsvindt. Bij Innofeet zijn we hierin ook zeer actief.Screenen op risico’s 
Als podotherapeuten kunnen wij bijdragen in het vroegtijdig opsporen van een verhoogd valrisico. Dit doen we door te beginnen met het stellen van aanvullende vragen waarbij we gebruik maken van de bekende valanalyse van VeiligheidNL.  
 
Tijdens het onderzoek kijken we of er sprake is van een afwijkende statiek en/of dynamiek. Ook testen we de stabiliteit en mobiliteit tijdens de ganganalyse. We voeren een functieonderzoek uit om te bepalen of er sprake is van ossale beperkingen en we testen of er sprake is van neuropathie. 


Onder de oudere patiëntengroep zien wij veel diabetespatiënten die te maken hebben met neuropathie (sensibel en/of motorisch). Dit testen we door middel van de monofilament- en stemvorktest. Ook testen we de doorbloeding aan de hand van een doppler. Hierbij kunnen we vaatlijden vaststellen (claudio intermittens). We zien een mogelijke link tussen de ouderen die vallen en het hebben van neuropathie. Dit zou een indicatie kunnen zijn om mensen door te sturen naar de fysiotherapeut.

Om te kijken hoe we dit het beste kunnen inzetten en uitwerken in de praktijk, zijn we op dit moment bezig met een pilot In Raalte en Dalfsen waarbij we samen met de fysiotherapeuten screenen op valrisico’s en kijken wat we kunnen betekenen voor de patiënt. Op deze manier willen we meer uit onze samenwerking halen en sporen we tijdig de valrisico’s op.  


(Behandel)mogelijkheden bij valpreventie door de podotherapeut 
Als podotherapeuten kunnen we op verschillende vlakken een rol spelen om meer ondersteuning en stabiliteit te geven tijdens het lopen en het staan, denk hierbij aan: 

  • Schoenadvies (we zien in de praktijk regelmatig dat foutief schoeisel een rol kan spelen bij valincidenten, denk hierbij aan ‘de makkelijke pantoffels of instappers’).  
  • Podotherapeutische zolen ter ondersteuning, correctie, stabiliteit. 
  • Doorverwijzing naar een orthopedisch schoenmaker 
  • Doorverwijzing naar pedicures voor voetzorg 
  • Doorverwijzing naar fysiotherapeuten 
  • Communicatie met huisarts / thuiszorg / mantelzorg en bijvoorbeeld ergotherapeuten (we komen ook op huisbezoek bij mensen en kunnen hierbij een advies geven als we omgevingsfactoren zien die een risico vormen op valincidenten).  

Laten we gebruik maken van elkaars expertise om de valrisico’s op te sporen en zo de oudere patiënt te helpen om vallen te voorkomen! 

Heeft u vragen of wilt u overleggen op het gebied van valpreventie? Neem dan contact op met de desbetreffende podotherapeut op uw locatie/plaats. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met ons algemene telefoonnummer 088-0313000