Uw behandeling voor podotherapie bij Innofeet krijgt u vanuit de aanvullende verzekering (voor een deel) vergoed. Vraag uw zorgverzekeraar hoeveel u ontvangt of bekijk uw polis. Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte) dan bestaat de kans dat u vanuit de basisverzekering een vergoeding ontvangt (afhankelijk van uw zorgprofiel). Hieronder vindt u de meest voorkomende tarieven. Mocht u het tarief van een andere behandeling/bezoek willen weten neemt u dan contact met ons op.

 

Tarieven (per 01-01-2018)*

 

REGULIER    Tarieven
Bent u nieuw bij Innofeet?
 In dat geval vindt er een uitgebreid onderzoek plaats en wordt er in overleg met u een passend behandelplan opgesteld.
Alleen onderzoek
Onderzoek klein €    52,00
Onderzoek middel €    74,50
Onderzoek groot €    93,00
Onderzoek + podotherapeutische zolen
Onderzoek > 16 jaar met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult en nacontrole €  242,00
Onderzoek < 16 jaar met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult en nacontrole €  221,00
Tweede paar podotherapeutische zolen (binnen drie maanden na aankoop van het eerste paar podotherapeutische zolen) €    82,50
Onderzoek + behandeling
Onderzoek + vervaardiging 1 nagelbeugel €    68,00
Onderzoek + orthese klein €    88,50
Onderzoek + orthese middel €    96,00
Onderzoek + orthese groot €  105,00
Onderzoek + podotherapeutische slippers inclusief afleverconsult €  258,50
Instrumentele behandelingen
Een instrumentele behandeling bij Innofeet is een voetbehandeling met behulp van instrumenten. Denk hierbij aan het knippen van complexe nagels, wondbehandeling en het verwijderen van complexe likdoorns.
Instrumentele behandeling klein €    28,50
Instrumentele behandeling middel €    36,50
Instrumentele behandeling groot €    47,00
Bent u al vaker bij Innofeet geweest?
In dat geval vindt er een consult plaats. Een consult bij Innofeet is de controle van de huidige behandeltherapie. Tijdens deze controle kijkt de podotherapeut of de therapie nog functioneel is.
Alleen consult
Consult klein €    28,50
Consult middel €    36,50
Consult groot €    60,00
 
Consult + podotherapeutische zolen  
Consult > 16 jaar met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult €  185,50
Consult < 16 jaar met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult €  164,50
Tweede paar podotherapeutische zolen (binnen drie maanden na aankoop van het eerste paar podotherapeutische zolen) €    82,50
SPORT Tarieven
Bent u nieuw bij Innofeet?
Alleen sportonderzoek
Sportonderzoek klein €    94,00
Sportonderzoek groot €  106,50
Sportonderzoek + podotherapeutische zolen
Sportonderzoek >16 jaar met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult en nacontrole €  260,50
Sportonderzoek <16 jaar met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult en nacontrole €  239,50
Bent u al vaker bij Innofeet geweest?
Sportconsult + podotherapeutische zolen
Sportconsult >16 jaar met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult en nacontrole €  196,00
Sportconsult <16 jaar met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult en nacontrole €  175,00
BEDRIJFSPODOTHERAPIE Tarieven
Onderzoek + podotherapeutische zolen voor werkschoenen
Onderzoek > 16 met podotherapeutische zolen voor werkschoenen inclusief afleverconsult en nacontrole €  248,50
Podotherapeutische zolen voor veiligheidsschoenen €  124,50
OVERIGE BEHANDELINGEN Tarieven
Dry needling behandeling €    36,50
OVERIGE TARIEVEN Tarieven
Toeslag huisbezoek €    27,00
Gemist onderzoek/consult/behandeling (bedrag is afhankelijk van de duur en het type afspraak) v.a.
€    28,00

* Aan de vermelde tarieven kunt u geen rechten ontlenen. Uw podotherapeut bepaalt wat hij of zij declareert. (Prijs)wijzigingen voorbehouden.